Specjalizacja

Zakres usług:

PRAWO KARNE – obrona w sprawach o przestępstwa lub wykroczenia, sporządzanie zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa, sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia,

PRAWO CYWILNE – spory sadowe, pozwy o zapłatę lub świadczenie, prawo rzeczowe: zniesienie współwłasności, służebności, prawo zobowiązań,

PRAWO RODZINNE – rozwód, zaprzeczenie lub ustalenie ojcostwa, alimenty, ograniczenie lub pozbawienie praw rodzicielskich, adopcja, ubezwłasnowolnienie. separacja, podział majątku, ustalanie kontaktu,

PRAWO SPADKOWE – uznanie spadkobiercy za niegodnego, dział spadku, roszczenie o zachowek, stwierdzenie nieważności testamentu, stwierdzenie nabycia spadku, wyłączenie od dziedziczenia małżonki

PRAWO PRACY – pozwy i odwołania od wypowiedzeń stosunków pracy, sprawy o wynagrodzenia za pracę w nadgodzinach, umowy o pracę (przygotowywanie i analiza), zastępstwo procesowe przed sądem pracy, sprawy o zapłatę wynagrodzenia oraz odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy; mobbing; odwołania od decyzji ZUS

PRAWO ADMINISTRACYJNE – pomoc prawna w uzyskiwaniu wszelkich pozwoleń, zezwoleń, koncesji, licencji, odwołania od decyzji administracyjnych, wnioski o zmianę, uzupełnienie bądź unieważnienie decyzji administracyjnych,

PRAWO GOSPODARCZE – kompleksowa obsługa prawna małych i średnich przedsiębiorstw, stowarzyszeń oraz fundacji; pomoc w tworzeniu podmiotów gospodarczych, obsługa prawna organów osób prawnych; projekty umów, statutów i regulaminów przedsiębiorstw; dokumentacja do KRS, postępowania rejestrowe, umowy pomiędzy wspólnikami lub akcjonariuszami; analiza stanu prawnego spółek; prowadzenie likwidacji i upadłości