Oferta

Usługi adwokackie i prawnicze prowadzimy także w Tarnowie

Kancelaria Adwokacka prowadzi usługi prawnicze i adwokackie także w Tarnowie, Szczucinie, Radgoszczy, Żabnie i okolicach. Oferujemy kompleksową obsługę zarówno dla osób prywatnych jak i dla firm. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej Kancelarii a w razie wątpliwości zapraszamy do kontaktu.

DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Kancelaria Adwokacka Michała Gieroń zapewnia kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych. Praktyczna znajomość realiów obrotu gospodarczego umożliwia Kancelarii sprawne i właściwe podejmowanie kluczowych dla stałego rozwoju przedsiębiorstwa Klienta decyzji.

Ogólny zakres świadczonych przez Kancelarię Adwokacką usług prawnych na rzecz Klienta biznesowego:
1) zapewnienie bezpieczeństwa prawnego przedsiębiorcy
2) obsługa procesowa przedsiębiorcy
3) doraźna pomoc prawna w siedzibie przedsiębiorcy
4) dochodzenie należności przedsiębiorcy

Zasady ustalania wynagrodzenia z Klientem instytucjonalnym:
Wynagrodzenie Kancelarii Adwokackiej Michała Gieroń z tytułu świadczonych usług uzgadniane jest każdorazowo z Klientem według jasnych i przejrzystych zasad określonych szczegółowo w uzgadnianej indywidualnie z Klientem umowie.

W ramach współpracy z Kancelarią Adwokacką istnieje również możliwość zawarcia umowy o stałą obsługę prawną. Pozwala to na korzystanie z obsługi prawnej Kancelarii w sposób odpowiadający indywidualnym potrzebom Klienta. Umowa ta zapewnia komfortowy sposób korzystania z usług Kancelarii, oraz umożliwia zoptymalizowanie kosztów udzielanej pomocy prawnej. Ponadto, stała współpraca w zakresie obsługi prawnej pozwala Kancelarii lepiej poznać potrzeby Klienta, jak również ułatwia bezpośrednią współpracę Klienta z Kancelarią.

DLA OSÓB PRYWATNYCH

Kancelaria Adwokacka Michała Gieroń specjalizuje się w udzielaniu pomocy prawnej osobom prywatnym.
Ogólny zakres świadczonych przez Kancelarię Adwokacką usług prawnych na rzecz Klienta indywidualnego:
1) udzielanie porad prawnych
2) pisemne opinie i analizy prawne
3) sporządzanie wszelkiego rodzaju pism procesowych w szczególności pozwów, wniosków, apelacji, zażaleń, skarg, odwołań
4) sporządzanie wezwań do zapłaty, wniosków egzekucyjnych i pozostałych pism w postępowaniu egzekucyjnym
5) udział w negocjacjach, zawieranie ugody pozasądowej
6) reprezentacja przed sądami w charakterze pełnomocnika procesowego we wszelkiego rodzaju sprawach cywilnych oraz administracyjnych
7) reprezentacja przed sądami w charakterze pełnomocnika procesowego lub obrońcy we wszelkiego rodzaju sprawach karnych, w tym także w postępowaniu przygotowawczym przed organami ścigania
8) reprezentacja przed wszelkiego rodzaju organami administracyjnymi, urzędami
Każda konkretna sprawa zlecana Kancelarii jest szczegółowo omawiana podczas spotkania z Klientem, gdzie prezentowana jest dalsza taktyka postępowania.

Zasady ustalania wynagrodzenia z Klientem indywidualnym:
Wynagrodzenie Kancelarii Adwokackiej z tytułu świadczonych usług uzgadniane jest każdorazowo z Klientem przed rozpoczęciem współpracy według jasnych i przejrzystych zasad w oparciu o charakter sprawy, stopień jej skomplikowania oraz nakład pracy.
Średni koszt porady prawnej wynosi od 50 do 150 zł (plus VAT), na co wpływ ma czas trwania porady i stopień skomplikowania sprawy.